Zpět do obchodu

Registrace

Len je moderní funkční materiál

Len je pro nás stále spíše synonymem alternativní textilie s nádechem nostalgie starých časů či návratu k přirozenosti. Len je ovšem skutečným moderním materiálem se zajímavými technickými vlastnostmi a 100% přírodním původem.

Vlastnosti lněného vlákna s dalšími čtyřmi textiliemi porovnávala francouzská textilní zkušebna Centre d’Essais Textile Lorrain. Vedle 100% lnu testovala 100% bavlnu, směs 50% lnu s 50% bavlnou, 100% viskózu a 100% polyester. V laboratorních zkouškách se zaměřili na propustnost vzduchu, paropropustnost, tepelné vlastnosti či absorpci vody.

PROPUSTNOST VZDUCHU

Test měřil rychlost proudění vzduchu přes textilie. Nejvyšší, téměř totožné výsledky byly dosaženy u 100% lnu a 100% viskózy. Díky těmto vlastnostem mají tyto dva materiály chladivý účinek, který je přínosný pro sportovní aktivity v mírném či teplém prostředí.

PROPUSTNOST VODNÍCH PAR

Faktor odolnosti proti vodní páře je v podstatě míra relativní neochoty materiálu propouštět vodní páru a měří se ve srovnání s vlastnostmi vzduchu. Laboratorní zkoušky v tomto případě simulovali chování lidského těla, resp. pocení, během mírného sportovního výkonu v prostředí s 20 °C, relativní vlhkostí prostředí 40 % a stabilní tělesnou teplotou. Čím nižší hodnotu materiál prokáže, tím prodyšnější je. Z testovaných materiálů si len vedl nejlépe, tedy nejlépe propouští pot.

 

 

TERMOIZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Tepelný odpor materiálu je schopnost materiálu zadržet teplo, tedy vyjadřuje schopnost materiálu tepelně izolovat dvě prostředí. V totožné simulaci chování lidského těla len vykázal taktéž zajímavé hodnoty. Takže len není jen komfortním materiálem pro letní dny, ale v závislosti na typu příze a použité vazbě i zajímavým materiálem pro chladnější období.

 

Rovnováhu mezi hodnotou tepelného odporu a paropropustností je označován jako tzv. INDEX KOMFORTU. Imt = SRct/Ret  S = 60 Pa/K. Čím více se hodnota blíží k 1, tím je tkanina pohodlnější. 100% len v tomto testu zvítězil jako nejpohodlnější materiál, poskytující mírnou termoregulaci a nejvyšší prodyšnost.

 

ABSORPČNÍ VLASTNOSTI

Test zkoumal reakci textilie na kapku kapaliny na jejím povrchu. 100% len tekutinu absorbuje okamžitě a rozptyluje ji na co největší ploše, čímž podporuje lepší odvod vlhkosti a rychlé schnutí. Podobné výsledky byly zaznamenány také u 100% viskózy.

 

Na základě těchto výsledků se v klasifikační stupnici 1 až 6 v třídě 1 umístil polyester, u něhož kapka zůstala na povrchu tkaniny. Do třídy 3 se zařadila bavlna s pomalou absorpcí a difúzí vody. Do třídy 5  se zařadily a nejlepšího výsledku dosáhly len a viskóza.

Suma sumárum 100% len vykazuje velmi dobré výsledky ve všech testovaných kritériích. Díky svým vlastnostem skutečně není jen materiálem pro horké letní dny, ale oceňovanou textilií pro všechna roční období. Ventilační a izolační vlastnosti zaručují ideální termoregulaci, čímž potvrzují oblíbenost lnu v ložnicích. Jeho absorpční schopnosti vyniknou u kuchyňských utěrek či v koupelnovém programu. Jeho prodyšnost a odvod vlhkosti jsou devízou komfortního oblečení pro všechny příležitosti, včetně sportovních aktivit.

(zdroj dat: cetelor.univ-lorraine.fr/)

Tvé Lněné

Zpět do obchodu