Zpět do obchodu

Registrace

Ve Lněném si připomínáme svátek vody

Letos je tomu jednatřicet let, co se stal 22. březen světovým dnem vody. Primárním impulsem nebylo nic jiného, jak skutečnost, že voda je nepostradatelnou podmínkou života a pitné vody je v mnohých oblastech světa nedostatek. Voda je klíčem k životu a klíčem ke zdraví. A voda je jedním z důvodů, proč jsme pod vrcholky jesenických kopců propadli lněné vášni a založili stejnojmenný projekt Lněné. Při příležitosti tohoto dne si pojďme spojení len & voda shrnout. A taky trošičku oslavit…

Textilní průmysl je bohužel jedním z nejvýraznějších znečišťovatelů naší planety. To je fakt, o kterém se dá vzdělávat, diskutovat a psát tisíce hodin. Co se týká vody, je textilní průmysl zodpovědný za neuvěřitelných 20 % jejího znečištění. To je skutečně obrovské množství, které by stačilo na uhašení žízně 110 milionů lidí po celý rok. Bez vody však textilie nelze zpracovat. Voda je potřeba téměř v každém procesu vzniku látek. Třeba při barvení textilií se podle americké nevládní organizace Ústavu pro světové zdroje spotřebuje odhadem 5 miliard litrů vody ročně, a to i přes vývoj nejmodernějších technologií, které mají potřebu vody výrazně nižší. Pravdou také je, že textilie vyrobené z přírodních vláken často vyžadují více vody (např. na zavlažování) a více půdy než syntetické textilie. Přírodní lýková vlákna, jako je len, konopí a kopřiva, mají ovšem celkově navrch.

Konkrétně náš milovaný len ve srovnání s nejvyužívanější bavlnou svým způsobem chrání jak půdní, tak vodní zdroje. Nepotřebuje zavlažování, (prozatím) mu v našem evropském klimatu stačí dešťová voda. Ke konvenční produkci přadného lnu není podle evropských pěstitelů potřeba velké množství hnojiv a rostlinolékařských přípravků. Obecně totiž z hnojiv často pocházejí a jsou do vodních toků splavovány dusíkaté látky a fosfáty. Ty zvyšují koncentraci živin (především dusíku a fosforu) ve vodě, čímž dochází k nepřirozené eutrofizaci vody. Důsledkem je přemnožení planktonu, sinic a následný nedostatek kyslíku ve vodě a vymírání vodních organismů. Velkým rizikem je také emise chemických látek do vodních zdrojů.

Len v porovnání s bavlnou o 18 % méně způsobuje eutrofizaci vod. Naopak bavlna zatěžuje vodní zdroje chemickými látkami téměř osminásobně! Tyto velké rozdíly vychází především z fáze kultivace. K produkci bavlny je potřeba více pesticidů a další toxické chemikálie jako např. defolianty. Výzkumy uvádí, že na hektar lnu se průměrně spotřebuje 2395 g pesticidů, na hektar bavlny cirka 5020 g, včetně 1370 g defoliantů. Přirozeně problém eutrofizace vod a znečištění vodních zdrojů chemickými látkami odpadá u části produkce pěstované v bio režimu. Ovšem v celkové spotřebě vody pro produkci textilního plátna překonává standardně pěstovaný len i bavlnu pěstovanou v bio kvalitě. Bavlna totiž pro svůj růst potřebuje na rozdíl od lnu obrovské množství vody, a tedy i intenzivní zavlažování. V důsledku pak např. lněná košile za svou existenci spotřebuje 4krát méně vody než košile bavlněná!

V Evropě se každoročně vypěstuje kolem 100 00 tun přadného lnu. Toto množství je odvislé od velikosti pěstební plochy, jež se každý rok mění. Dokážeš si představit, kdyby lněná pole nahradila bavlna? Tímto krokem by na stejně velké ploše produkce textilního vlákna vzrostla spotřeba vody o šest set padesát miliard kubíků! Nebo naopak! Dovedeš si představit, kdyby stejné množství bavlny nahradila produkce lnu? Pro představu: ročně se na světě vyprodukuje 27 miliónů tun bavlny, lnu ani ne milion. Nebosi představ, že by si zítra každý desátý Evropan koupil lněnou košili či halenku místo bavlněné. Takovým nákupem by se ušetřilo tolik vody, kolik za rok vypije dva miliony lidí. To je představa!

 

Svátek vody ve Lněném považujeme i za náš svátek. Mít doma alespoň něco lněného je podle nás malým krůčkem k udržitelné planetě a zachování existenčnímu prostoru dalším generacím. Oslavit světový den vody můžeš s námi i Ty. Pořiď sobě, svým blízkým či kamarádům něco lněného. Něco, co by si jinak pořídili třeba právě v bavlně. Nemusí to být přímo od nás z Lněného, my budeme mít radost už jen proto, že to bude len! Ovšem pokud to bude lněný kousek od nás,  22. až 26. března 2023 ho budeš mít s 15% slevou. V závěru Tvé objednávky stačí uvést slevový kód DENVODY23. Kéž by tak na světě bylo o kapku více vody.

Tvé Lněné

 

Na veškeré texty a fotografie umístěné na této webové stránce se vztahují autorská práva.

 

Zpět do obchodu