Zpět do obchodu

Registrace

Len. Rostlina provázející lidstvo tisíce let

Evropský průzkum zaměřený na lněné produkty zjistil, že 57 % dotázaných si myslí, že len je exotická rostlina a 19 % vůbec nemá ponětí, kde roste.  Vzhledem k tomu, že v Evropě vyrůstá 80 % jeho celosvětové produkce, jsou tyto výsledky poněkud zarážející. Ostatně jak moc dobře známe len u nás, kde ještě v nedávné minulosti pole modrých květů zdobily českou krajinu a v nejedné obci fungovala fabrika na jeho zpracování?

Len je jednou z nejstarších rostlin pěstovanou a využívanou lidmi. Nejstarší nález lněné textilie je starý 38 tisíc let. Zmínky o lnu se objevují v čínských rukopisech i Bibli. Archeologické nálezy dochovaných oděvů se objevují napříč kontinenty. I když tisíciletá tradice pěstování a prakticky celosvětové rozšíření znemožňují zcela přesně určit jeho prapůvod, je s hrdostí považován za evropskou rostlinu.

Len setý (Linum usitatissimum), kterému se lidově říkalo trhovníček, má přímou štíhlou lodyhu s nenápadnými přisedlými listy, rozvětvenou do chudého květenství. Charakteristické jsou jeho zpravidla světlomodré pětičetné kvítky protkané modrými žilkami. Plodem lnu je pětipouzdrá tobolka obsahující olejnatá semena. Této jednoleté rostlině vyhovují především podhorské oblasti s vyšší srážkovostí v kombinaci s dobře propustnou půdou. Zajímavostí je, že lněná semena dokáží vyklíčit už při teplotách kolem 2°C.

Len setý se dělí na dva základní užitkové typy, a to na len přadný a len olejný. Len přadný má delší, jemnější a málo rozvětvený stonek. Hlavní z něj získávanou surovinou jsou stonky, které se zpracovávají na dlouhá vlákna a koudel (krátké vlákno). Vyrábějí se z něj tkaniny, pytle, motouz, cigaretové papírky. Semena představují pouze vedlejší produkt, z něhož se vyrábí technický olej (výroba barev, fermeží, laků, linolea, imitací kůže). Extrahovaný šrot a pokrutiny je možné použít ke krmným účelům.

Len olejný má kratší a silnější stonky s rozvětveným květenstvím a větším počtem tobolek. Semena lnu se využívají v potravinářství, krmivářství a k technickým účelům. Stonky jsou vedlejším produktem, vlákno je hrubší než u přadného typu a obtížněji spřadatelné. Je možné je zpracovávat na koudel nebo pro papírenský průmysl.

Vaše Lněné

Zpět do obchodu