Zpět do obchodu

Registrace

Tradice lnářství u nás v Jeseníkách

Len je v současnosti, alespoň v našich zeměpisných šířkách, „textilní Popelkou“. V minulosti však tomu bylo naopak. U nás v Jeseníkách dokonce existovala firma, která stolní lněné prádlo dodávala i na rakouský císařský dvůr.

Tou slavnou firmou byla společnost Regenhart & Raymann, která v dobách své největší slávy zaměstnávala na dva tisíce dělníků a úředníků a byla jednou z největších lnářských firem v českých zemích. Její historii se věnuje výstava v jesenickém muzeu, která potrvá do 8. března 2020.

Rozvoj plátenictví, pěstování a zpracování lnu v Jeseníkách popisují historické prameny už v 16. století. Ke konci 18. století v Jeseníku apreturu lnu dokonce provozovala řecká rodina Zuppanů. Základní kámen slavné firmy Regenhart & Raymann ovšem na začátku 19. století založil Josef Raymann, který pocházel z rodiny perníkářů a pekařů. Díky sňatku s dcerou vídeňského obchodníka s lněnými nitěmi, pocházejícího z nedalekého Vrbna pod Pradědem, se jeho živobytím stal len. Nejprve podnikal pouze s lněnou přízí, později i s lněnou tkaninou. Časem se svým synem Adolfem navázal velmi dobré styky s vídeňskými velkoobchodníky Regenharty, které vyústily prakticky ve fúzi obou firem. Výrobu nového textilního giganta zajišťovala rodina Raymannů v Jeseníku, obchod rodina Regenhartů ve Vídni.

Firma byla v druhé polovině 19. století vůbec největší svého druhu v Rakouském Slezsku. Zaměstnávala na dva tisíce lidí, vlastnila 65 % mechanických stavů, 57 % stavů ručních a vyráběla 55 % objemu lněných tkanin celého Slezska.  Získávala nejvyšší ocenění na průmyslových a světových výstavách, pyšnila se titulem císařsko-královského dodavatele stolního prádla, zakládala pobočky po celém světě, kam putovalo zboží vyráběné v Jeseníku. Společnost úspěšně fungovala až do znárodnění v roce 1945.

Vaše Lněné

Zpět do obchodu