Zpět do obchodu

Registrace

Len versus bavlna, aneb které z vláken je šetrnější k planetě?

Len i bavlna jsou přírodní vlákna. Len je považován za nejstarší textilii světa, bavlna si zase hájí primát nejpoužívanější látky na světě. A jak je to ve skutečnosti s jejich dopadem na životní prostředí? Je ekologicky šetrnější len, nebo bavlna. Odpověď našli výzkumníci ve Francii.

Francouzi si jako referenční výrobky vybrali košile, jednu lněnou a jednu bavlněnou a posuzovali jejich dopad na životní prostředí během celého jejich životního cyklu, tedy od pěstování rostlin, přes výrobu, dopravu až po vlastní nošení. Cílem bylo kvantifikovat spotřebu energie a vliv na životní prostředí za každou fázi životního cyklu košil a zároveň porovnat zásadní indikátory za celou existenci výrobků.

Mezi vybranými zkoumanými indikátory byly následující: Spotřeba primární energie, tj. využití ropy, uhlí, zemního plynu, případně také jaderné energie nebo energie z obnovitelných zdrojů. Faktem je že světová spotřeba energie se každoročně zvyšuje o 2 % a převážná část pochází z neobnovitelných zdrojů (ropa, uhlí, zemní plyn).

Druhým sledovaným faktorem byla spotřeba vody během celého životního cyklu, tj. potenciální zavlažování během růstu, spotřeba vody ve výrobě, při praní.

Třetím faktor je pro mnohé z nás asi celkem abstraktní. Jedná se o vliv na zvyšování průměrné teploty zemského povrchu v důsledku zvyšování emisí skleníkových plynů. Jednoduše řečeno odborníci zkoumali vliv košil na globální oteplování.  V každodenním životě si totiž neuvědomujeme skutečnost, že lidstvo funguje na Zemi desítky tisíc let, ale stačila nám poslední dvě století, abychom skleníkovými plyny narušili teplotní stabilitu planety.

Dalším indikátorem byla nepřirozená eutrofizace vody, tj. zvyšování koncentrace živin ve vodě, především dusíku a fosforu. Tyto dusíkaté látky a fosfáty často pocházejí z hnojiv a jsou splavovány do vodních toků. Důsledkem je přemnožení planktonu, sinic a následný nedostatek kyslíku ve vodě a vymírání vodních organismů. Posledním a souvisejícím zkoumaným indikátorem bylo také riziko emisí chemických látek do vodních zdrojů.

 

A jak výzkum dopadl?

U spotřeby energie za celý životní cyklus se košile příliš neliší. Lněná košile podle výzkumu spotřebuje za celou dobu své existence o 14% energie více než bavlněná. Podstatný vliv na výsledek má její potřebné intenzivnější žehlení, které spotřebuje zhruba 7krát více energie než praní.

Enormní rozdíl je ovšem znát u spotřeby vody. Lněná košile za svou existenci spotřebuje 4krát méně vody než košile bavlněná! Rozdíl vychází z produkce bavlny, která potřebuje velmi intenzivní zavlažování, zatímco len si vystačí s přírodními srážkami.

Vliv na globální oteplování mají životní cykly obou košil téměř totožné. Zde je na tom bavlna o 2 % lépe.

Eutrofizaci vody ve větší míře způsobuje bavlna, a to o celých 18 %.  A bavlna, resp. v tomto případě referenční vzorek bavlněné košile, zatěžuje vodní zdroje chemickými látkami téměř osminásobně! Tento velký rozdíl vychází především z fáze kultivace. K produkci bavlny je potřeba více pesticidů a další toxické chemikálie jako např. defolianty, které se u lnu nevyužívají vůbec. Výzkum uvádí, že na hektar lnu se průměrně spotřebuje 2395 g pesticidů, na hektar bavlny cirka 5020 g, včetně 1370 g defoliantů.

Suma sumárum oba zkoumané materiály mají za svůj životní cyklus téměř totožný vliv na globální oteplování. Bavlna vychází trošku lépe také při spotřebě energie, která se u lnu výrazně zvyšuje jeho náročnějším žehlením. Nicméně výsledky dalších tří indikátorů hovoří jasně pro len jako šetrnější textilní vlákno. Len o 18 % méně způsobuje eutrofizaci vod, cirka 8krát méně znečišťuje vody pesticidy a herbicidy a za svůj životní cyklus spotřebuje 4krát méně vody.

 

(zdroj dat: www.biois.com)

Zpět do obchodu