Zpět do obchodu

Registrace

Od semínka k vláknu

Kvalita lněných textilií mimo jiné spočívá v jakosti použité suroviny, tedy tzv. dlouhého vlákna, které se získává ze stonku lnu přadného. Tvorbu tohoto dlouhého vlákna ovlivňují mnohé okolnosti, a tak už samotné pěstování lnu je svým způsobem alchymie.

Len sice není nijak zvlášť náročný na půdu, přihnojování nebo intenzivní zavlažování, určitý způsob pěstování však vyžaduje. Kromě správně přichystané půdy je nutné stanovit ten nejlepší termín setí. Len je totiž plodina dlouhého dne, takže setí je dobré naplánovat tak, aby období tvorby vlákna a kvetení proběhla během nejdelších dnů v roce.

V evropských podmínkách se len přadný zpravidla vysévá mezi 15. březnem a 15. dubnem. Představ si, že klíčí už při 1-3⁰C! Cirka sto dní pak trvá, než doroste do metrové výšky a začne kvést.  Ačkoliv křehký lněný květ kvete jen několik hodin, v červnu máš v zemích, kde se přadný len pěstuje, jedinečnou příležitost kochat se modrými lány, které se ve větru pohybují jako nekonečné moře z pláten francouzských impresionistů.

Ačkoliv len nepotřebuje intenzivní závlahu, jako třeba bavlna, vláha ze srážek a vzdušná vlhkost jsou taktéž důležitými faktory pro tvorbu kvalitního dlouhého vlákna. Období sucha bohužel kvalitu suroviny snižují a může se stát i to, že místo dlouhého vlákna se sklízí jen koudel, která se využívá např. při výrobě papíru či izolací a těsnění. Vlastnosti suroviny, která se používá pro výrobu látek, ovlivňuje samozřejmě i správná výživa a dodržení dalších technologických postupů pěstování.

Ani při sklizni neztrácejí lněná pole svou poetiku. V červenci se rostliny v určité fázi své zralosti vytrhávají z půdy a v nekonečných, asi metr širokých pásech jsou ponechány na poli, čímž v krajině vytváří jedinečné geometrické pásy. Následující měsíc už je vše ponecháno Matce přírodě. Slunce, rosa a déšť pomáhají zemědělcům oddělit pokožku od dřevité dužiny a lýkových vláken, tato etapa se nazývá rosení. Až stonky získají krásný červenohnědý odstín, je čas na sběr z polí a další zpracování.

Tvé Lněné

pozn. Termíny jednotlivých etap pěstování lnu jsou orientační. V Česku např. rosení probíhalo do září až října.

Zpět do obchodu